مدیریت و وظایف مدیران
35 بازدید
ناشر: انتشارات کانون اندیشه جوان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی