نظام پیشنهادها در سازمانها (از نظریه تا کاربرد)
27 بازدید
ناشر: دانشگاه تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی