شناسایی و تدوین استاندارهای علمی و عملکردی مدیران آموزشی مدارس متوسطه ی شهر تهران و ارائه ی الگوی من
30 بازدید
محل نشر: روانشناسی و علوم تربیتی » سال 37 زمستان 1386 - شماره 4 »24 صفحه - از 117 تا 140
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی