ارائه مدل کاربردی در مدیریت آموزش و پرورش کشور
34 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهشکده تعلیم و تربیت سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی